google-site-verification=ZB67y3bTV_LKqPoM8oWi3iaVZtJQGSkJ7-xhgxIM3ZU
 
 

Chúng Tôi Đang Tuyển Dụng !!!

Hạn nộp hồ sơ 30/03/2020

​Công Nhân Đứng Máy

Xem Thêm

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2020

Kế Toán

Something about work

Xem Thêm

Hạn nộp hồ sơ 30/03/2021

Công Nhân Đứng Máy

( Phòng Sạch )

Chúng tôi cần tuyển 10 Nam và 5 Nữ làm công việc đứng máy In trong phòng sạch